Zaznacz stronę

Mówiąc „oczyszczalnia ścieków” od razu na myśl nasuwa nam się olbrzymi kompleks, który na skalę masową poprzez skomplikowane procesy chemiczne zamienia ścieki w wodę. Jednak, oprócz masówek, istnieją także przydomowe oczyszczalnie ścieków, które już od dawna stały się lepszą, atrakcyjną alternatywą dla szamba. Mając na uwadze częstość opróżniania zbiorników i ekologię, szambo staje się powoli zapomnianym reliktem przeszłości…

Ekologia kojarzy nam się z drogą inwestycją, jeśli jednak dobrze to rozegramy, będzie zupełnie inaczej! Decyzja, czy możemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków nie zawsze zależy od nas i właściwie jest to jedyna większa przeszkoda.

 

Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nic innego jak zbiornik na ściek kanalizacyjny, zakopany w ziemi tak jak szambo, w którym zachodzą procesy, mające na celu zmianę ścieku w wodę, bądź inną formę, która jest bezpieczna dla ziemi. Jest to możliwe dzięki bakteriom, które aktywują rozkład.

 

Rodzaje oczyszczalni i koszty budowy

Poniżej znajdziecie najbardziej popularne rodzaje oczyszczalni wraz z orientacyjnym kosztem instalacji dla 5-osobowej rodziny. Istnieją także inne typy oczyszczalni, które tu nie zostały ujęte ze względu na swoje bardzo niszowe przeznaczenie, dużo wyższe koszty budowy i małą popularność wśród wykonawców.

Biologiczna – zamienia ściek w wodę:

 • Biologiczna z odprowadzeniem wody do rowu, bądź cieku wodnego.
  Do jej montażu należy posiadać operat wodnoprawny, a jego koszt to ok. 1200 zł. I oczywiście należy czekać na decyzję administracyjną. Jej zaletą jest odprowadzenie ścieku, bo najczęściej jest on poza działką. Dokładne wytyczne, jak powinien wyglądać operat znajdziecie tu:
  http://www.wodnoprawne.pl/pozwolenia.html#operat%20wodno-prawny
 • Biologiczna ze studnią chłonną.
  Jej zaletą jest stosunkowo mała powierzchnia (około 8 m2). Nie trzeba posiadać operatu wodnoprawnego. Koszt produktu wraz z montażem waha się od 11 000 do 15 000 zł.
 • Biologiczna z przepompownią ścieków i studnią chłonną.
  Jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji złych warunków gruntowo-wodnych. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki wykonuje się nasyp, na którym studnia chłonna odpiera wodę od przepompowni ścieków. Koszt produktu z montażem waha się od 12 500 do 17 500 zł.
 • Biologiczna z poletkiem rozsączającym.
  Woda zamiast do studni odprowadzana jest przez geowłókninę, równolegle rozmieszczoną pod powierzchnią ziemi. Warunkiem budowy poletka są dobre warunki gruntowo-wodne czyli dobrze przepuszczalna gleba (najlepiej piasek). Koszt produktu wraz z montażem waha się od 11 000 do 15 000 zł.
 • Biologiczna z przepompownią ścieków i poletkiem rozsączającym.
  Jest rozwiązaniem w sytuacji złych warunków gruntowo-wodnych czyli przy wysokim poziomie wód gruntowych (poniżej 1,5 metra od poziomu działki, biorąc pod uwagę poziom gruntu w miejscu budowy oczyszczalni). Koszt produktu z montażem waha się od 12 500 do 17 500 zł.

Ekologiczna – podczyszcza ścieki (stopień oczyszczania jest mniejszy), a drenaż odprowadza je do gleby. Proces oczyszczania biologicznego kończy się w glebie.

 • Ekologiczna z drenażem rozsączającym.
  Wymaga około 30-40 m2 dla samego drenażu, a w sumie może zająć aż 45-60 m2 działki. Ważnym czynnikiem dla drenażu jest przepuszczalność gruntu. Jeśli są to gliny, bądź iły,  będziemy narażeni na dodatkowe koszty przepuszczalnego piasku. Można to zrobić samodzielnie wykonując test perkolacyjny. W każdym kosztorysie wliczone jest od 10 do 13 ton żwiru płukanego. Koszt produktu i montażu waha się od 6000 do 8000 zł.

Oczyszczalnia hydrobotaniczna

 • Inaczej gruntowo-roślinna.
  Ścieki z osadnika gnilnego wędrują do terenu gdzie w wykopie zabezpieczonym folią posadzone są rośliny bagienne (np. pałka wodna, trzcina, wierzba). Jest to korzystne rozwiązanie dla ludzi wysoce ceniących życie w zgodzie z naturą. Koszt produktu i montażu waha się od 15 000 do 19 000 zł.

Powyższe kwoty są mniej lub bardziej przyjemne dla kieszeni. Ale jak to przy remoncie, walczymy o każde 100 zł 🙂

 

Dotacja

Warto sprawdzić we właściwej dla siebie gminie/dzielnicy, czy udziela ona dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i jeśli tak, jakich dokumentów wymaga wraz z wnioskiem o dotację. Wspomniany urząd określa, jakie oczyszczalnie objęte są programem, więc przed rozpoczęciem inwestycji polecam upewnić się, czy instalowana przez nas oczyszczalnia spełnia warunki programu! Kwoty zwracane są na podstawie przedstawionych faktur i często są w granicach 30% inwestycji.

Uwaga na wykonawców – nie dajmy się nabić w butelkę! Pytajmy ich, czy użyty przez nich produkt posiada certyfikat niezbędny do otrzymania dotacji. Nam zdarzyli się specjaliści z czerwonymi nosami, którzy chcieli sprzedać produkty własnej roboty…

Kolejnym miejscem do sprawdzenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i np. warszawski  program „Czyste Powietrze” http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20947
Fundusz udziela niskoprocentowych pożyczek (około 1% RRSO) lub bezzwrotnych dotacji do wyczerpania środków. I tu też zaglądamy przed rozpoczęciem inwestycji, gdyż regulamin ściśle określa ile procent dotacji można otrzymać w zależności od rodzaju oczyszczalni!

 

Dlaczego właściwie przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Podstawowymi argumentami przemawiającymi za budową przydomowej oczyszczalni ścieków są wygoda korzystania, aspekty ekologiczne, estetyczne i koszty eksploatacji. Zbiornik opróżnia się 1-2 razy w roku, a nie co 2-3 tygodnie, jak w przypadku szamba. Ściek jest rozkładany do prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska, a co za tym idzie, intensywność „zapachów” znacząco się zmniejsza. Ponadto instalacja nie wymaga częstej konserwacji. Jest to czyszczenie lub wymiana filtra powietrza raz na pół roku. Głównym obowiązkiem jest jedynie wrzucanie bakterii do zbiornika raz na tydzień lub dwa. No i koszty, które przemawiają na korzyść oczyszczalni. Porównując oczyszczalnię (np. ekologiczną z drenażem rozsączającym) ze standardowym szambem jednego z popularnych producentów kosztorys wygląda następująco:

 OczyszczalniaSzambo
SUMA
po 2 latach
8420 zł10320 zł
Zbiornik4700 zł (zbiornik z drenażem)2700 zł
Montaż2800 zł1500 zł
Częstotliwość wywozu ścieku2 razy w rokuCo 3 tygodnie (17 wywozów)
Koszt wywozu180 zł * 2 = 360 zł/rok180 zł * 17 = 3060 zł/rok
Dodatkowe koszty100 zł (bakterie)Brak
SUMA
dla 1. roku użytkowania
7960 zł7260 zł
SUMA
w 2. roku użytkowania
460 zł3060 zł

Jak widać na początku drugiego roku użytkowania oczyszczalni zwraca się koszt jej budowy! A to wszystko bez uwzględnienia kwoty z dotacji 🙂

 

Warunki i etapy podłączenia przydomowej oczyszczalni na działce.

Aby stać się szczęśliwym posiadaczem przydomowej oczyszczalni ścieków musisz spełnić kilka warunków. Najlepiej od razu rozpocząć od zrobienia rozeznania, bo to determinuje rodzaj oczyszczalni, którą będziesz mógł wybudować.

 • Czy istnieje obowiązek przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej? Jeśli tak, to z oczyszczalni nici.
 • Jaki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przepisy lokalne dot. ochrony środowiska, określające możliwość budowy oczyszczalni?
 • Czy posiadamy wystarczającą powierzchnię działki do budowy oczyszczalni (wraz z niezbędnymi odległościami od innych instalacji w ziemi, budynku, płotu, studzienek i innych określonych przepisami). Dokładne wytyczne znajdziecie tu (podstaw prawnych jest mnóstwo a pod podanym linkiem znajdziecie zgrabną ściągę i rysunek ułatwiający zrozumienie przepisów): http://www.ekologia24.biz/oczyszczalnie/podstawy-prawne
 • Jaki jest poziom wód gruntowych? Określa to geolog. Jeśli za wysoki (poniżej 1,5 metra od poziomu działki, biorąc pod uwagę poziom gruntu w miejscu budowy oczyszczalni) konieczne będzie tworzenie kopca filtracyjnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami (ok. 1500 zł).
 • Sprawdzamy w gminie/dzielnicy i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jakie przydomowe oczyszczalnie ścieków objęte są dotacjami.
 • Wybieramy wykonawcę, który na miejscu określa możliwości montażu i daje dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy.
 • Zgłaszamy budowę do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta wraz z dokumentami: projektem oczyszczalni na mapie, opisem technicznym oczyszczalni, planem prac i dokumentem potwierdzającym prawo własności do nieruchomości.
 • Jeśli po 21 dniach nie wpłynie sprzeciw z urzędu, rozpoczynamy pracę!
 • Budowa trwa dzień, a na podstawie otrzymanej faktury udajemy się do gminy/dzielnicy z wnioskiem o dotację 😊

 

Podsumowanie

Temat wydaje się być skomplikowany, ale jeśli np. zaczniecie od sprawdzenia możliwości dofinansowania, ten krok zawęzi rodzaje oczyszczalni do wyboru. Później wystarczy przeliczyć koszty, stopień wygody i znaleźć wykonawcę. Zdecydowaliśmy się wybrać ekologiczną oczyszczalnię z drenażem rozsączającym, gdyż mamy sporą działkę i nie ma problemu z umiejscowieniem drenażu (nasz ma 48 m2 w prostokącie 6×8 m). Jeśli wasza działka nie ma regularnych kształtów, nie ma co załamywać rąk. Wykonawca może zaproponować bardzo niestandardowe rozłożenie drenażu. Nasz wybór wiązał się także z niską ceną, prawie 2 razy niższą od oczyszczalni biologicznej, a przy dotacji z gminy w wysokości 2500 zł, daje nam to wyższe oszczędności 🙂 Kolejne pieniądze zostają w kieszeni, zamiast z niej uciekać jak to przy remontach i budowach bywa!

Pamiętajcie! Nie jesteście sami 🙂 Jeśli macie pytania, to piszcie w komentarzu lub na info.gajda@gmail.com. Chętnie pomożemy uporać się z tematem.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Kliknij OK, by prawidłowo korzystać ze strony. Więcej informacji

Ciasteczka pozwalają Ci na wygodne korzystanie ze strony. Klikając "OK, zaakceptuj." zgadzasz się na powyższe. Jeśli nie wyrażasz zgody, zamknij tę stronę.

Zamknij.